Com. Calarași, Loc. Calarași, Nr. 316 Jud. Cluj | Program: Luni - Joi 8:00 - 15:00 Vineri 8:00 - 13:00 | secretariat@primariacalarasi-cluj.ro |

TRANSPARENȚĂ

Documente de interes public

Accesul la informațiile de interes public se asigură de către persoana responsabila cu atributii .

Dispozițiile de interes general ale Primarului Comuna Calarasi

 1. Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local Comuna Calarasi;
 2. Dispozițiile de interes general ale Primarului Comuna Calarasi
 3. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 4. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 5. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 6. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 7. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 8. Programele și strategiile proprii;
 9. Rapoarte privind stadiul implementării de către Consiliul Local Comuna Calarasi a diverselor proiecte co-finanțate din fondurile comunitare sau ale altor instituții finanțatoare externe;
 10. Acorduri de asociere ale Consiliului local Călărași la diverse asociații, organizații și organisme interne și internaționale;
 11. Materiale de promovare a turismului practicat în comuna Călărași;
 12. Avize pentru eliberare Certificate de Urbanism de catre Consiliu Judetean Cluj;
 13. Informații privind modul de soluționare a cererilor, sesizărilor, reclamațiilor înregistrate în cadrul Primăriei Comuna Calarasi ;
 14. Informații privind  protecției mediului.

Comments are closed.