INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.31/2019

proiect HCL tip aprobare tarife distincte

© Cpyright 2019. Primaria Comunei Calarasi, jud. Cluj. Toate drepturile rezervate.