Viceprimar: SZABO IOSIF

Programul de relatii cu publicul al viceprimarului Comunei Călărași:

Ziua Interval orar Sediul
Luni – Joi 10.00-13.00 Primăria Călărași

Programul de audiente este valabil in afara perioadei de concediu si sarbatorilor legale. Exceptii datorate evenimentelor.

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI

Atribuţiile principale viceprimar:

  1. Viceprimarii sunt aleşi de către Consiliul local municipal, pentru a-l ajuta pe Primar în realizarea atribuţiilor, fiind subordonaţi Primarului.
  2. Viceprimarii, coordonează activitatea compartimentelor funcţionale delegate de Primar prin dispoziţie în condiţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Prin acest act viceprimarilor li se pot delega şi alte atribuţii decât cele strict legate de domeniile pe care le coordonează.
  3. Viceprimarii coordonează, prin directorii şi şefii de serviciu, compartimentele aflate în subordinea lor ierarhică, putând solicita contribuţia serviciilor funcţionale pentru pregătirea şi executarea problemelor administraţiei publice locale delegate.
  4. În lipsa Primarului, viceprimarii îşi coordonează domeniile independent, iar atribuţiile Primarului, respectiv conducerea operativă a instituţiei, semnarea actelor administrative pentru şi în numele acestuia se preiau de către viceprimarul desemnat.
  5. Viceprimarii vor fi consultaţi la emiterea dispoziţiilor care vizează domeniile de activitate pe care le coordonează sau la propunerile de hotărâri ale Consiliului local municipal în aceleaşi domenii.
  6. Viceprimarii pot primi însărcinări de la Consiliul local municipal şi participă în comisiile de specialitate în care sunt numiţi.
  7. În lipsa unui viceprimar, el este înlocuit de celălalt secretarul primariei.