Documentatia mai sus mentionată a fost încărcată pentru 30 de zile,în vederea dezbaterii, pe site-ul Asociatiei Intercomunitare Eco-Metropolitan Cluj la adresa : http://www.ecometropolitancluj.ro la sectiunea Documente/Hotarari, adresă la care poate fi vizualizată documentatia respectivă.