Statutul comunei

PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE

     Teritoriul administrativ al comunei CĂLĂRAŞI  este situat pe culoarul depresionar al văii Arieşului inferior , la 15 km sud de municipiul Turda şi la interferenţa cu podişul Măhăceni . Se învecinează cu următoarele unităţi administrative ;

 • la Nord cu municipiile Turda şi Câmpia Turzii
 • la Est cu comuna Luna
 • la Sud cu judeţul Alba
 • la Vest cu comunele Moldoveneşti şi Mihai Viteazu

Teritoriul administrativ este străbătut de un important coridor de fluxuri energetice al

Judeţului pe o lungime de 4 km de la Nord spre Sud , respectiv de traseul magistralei CFL 300  – Bucureşti Oradea – care are staţia Călăraşi Gară .

     Satul Calarasi , este situat la 42 km fata de resedinta de judet Cluj .

STRUCTURA ADMINISTRATIVA

       Sediul institutiei este in localitatea Calarasi nr. 316 .

       In urma alegerilor locale partiale  din data 05.11.2017 , Pimarul comunei Calarasi este doamna VERES MIRELA ADRIANA  iar viceprimar domnul Szabo Iosif  .Prin Hotararea Consiliului local nr. 31 din 23 iunie 2016 s-a validat mandatul celor 11 consilieri local  in Consiliul  Local Calarasi .

        Cele 2 sate apartinatoare sunt situate , fata de resedinta Calarasi , la urmatoarele distante :

 • Bogata  ……….. la 7,5 km
 • Calarasi –Gara …..la 4 km

 

DATE GENERALE DESPRE POPULATIE

Structura demografica

       Conform datelor populaţia comunei este de 2437 de locuitori .

        Structura pe sexe ( la recensământ ) a populaţiei se prezintă astfel ,

 

Satul Nr.

locuitori

Sexul
Masculin Feminin
Călăraşi 965 472 493
Bogata 1091 539 552
Călăraşi Gară 381 196 185
Total comună 2437 1207 1230

Structura etnică a populaţiei se prezintă astfel ;

 • Români ……. 1697
 • Maghiari ……740
 • Germani …….    /

     Structura religioasă a populaţiei ; ortodoxă …. 1594 , reformată ….604 , romano-catolică …..97 , unitariană … 43 , penticostali…..74 , baptişti …..18 , altele….7 .

      Din locuitorii comunei la recensamantul populatiei s-au declarat activi 805.

MEDIUL SOCIAL

           Datorita infiintarii unor mici societati prelucratoare pe raza comunei , se remarca cresterea numarului persoanelor ocupate in industrie . Desi s-au redus activitatile , se mentin domeniile traditionale in cresterea animalelor.

          In continuare , majoritatea populatiei active se ocupa cu agricultura , avand traditia aprovizionarii municipiilor Turda si Campia Turzii cu produse specifice.

           Economia comunei Calarasi este preponderent agricola , insa au aparut si servicii noi : lucrari agricole , reparatii auto , tinichigerie, comert.

          Se concluzioneaza o imbunatatire a activitatii economico-comerciala a zonei.Comuna Calarasi nu este declarata ca zona defavorizata . In ceea ce priveste acreditarea serviciilor sociale acestea sunt in faza de obtinere a autorizatiilor necesara acreditarii .

SOCIETATEA CIVILA

In comuna Calarasi nu avem fundatii , asociatii sau grupuri profesionale .

EDUCATIE

Organizarea retelei scolare din subordine pentru anul scolar 2018-2019 se prezinta astfel :

 1. Scoala Gimnaziala Calarasi, avand personalitate juridica
 2. Scoala Primara Bogata , ca si structura de invatamant

In comuna Calarasi functioneaza un numar de 3 gradinite.Numarul elevilor este de 203 .

SANATATE

Asistenta sanitar umana este asigurata de un medic si o asisenta . Cabinetul particular functioneaza in cladire noua . Tot aici fnctioneaza un Punct farmaceutic.

ECONOMIE ,INFRASTRUCTURA  , INVESTITII

Bugetul localitatii pe ultimii 4 ani si anii 2013 -2014 se prezinta astfel :

Anul Venituri/Cheltuieli Prevederi Realizari
2008 Venituri 3813010 3740286,42
Cheltuieli 3813010 3284664,55
2009 Venituri 3982401 3935316,77
Cheltuieli 3982401 3793635,95
2010 Venituri 3138400 3044544,32
Cheltuieli 3138400 2938463,35
2011 Venituri 2784886 2835607,02
Cheltuieli 2784886 2730673,85
2012 Venituri / Cheltuieli 3117459 / 3117459 3028358 / 3025087
2013 Venituri / Cheltuieli 3849493 / 3902498 3717755 / 3742699
2014 Venituri / Cheltuieli 4182093 / 4182093 3426613 / 3367472

 

In perioada 2008 – 2014 s-au realizat urmatoarele obiective de investitii :

Amenajare loc de joaca in localitatile Bogata , Calarasi si Calarasi –Gara ,Alimentare cu apa Calarasi , Calarasi Gara , Construire Camin Cultural Bogata ,Imprejmuire Cimitir Bogata ,Reabilitare Gradinita Calarasi , Drum comunal DC 62 Calarasi Gara ,Canalizare menajera in satul Bogata , Construire Capela Bogata , Construire Capela Calarasi ,Reabilitare Camin Cultural Calarasi .Amenajare teren sport 

Localitatile apartinatoare comunei Calarasi , sunt alimentate din sistemul national de energie electrica  , procentul de electrificare a comunei este 100 %.

     In toate localitatile comunei exista alimentare cu gaze naturale prin intermediul retelelor de presiune redusa si presiune joasa instalate aerian  , racordate la statii de reglare si masurare a presiunii .

     In comuna Calarasi exista un centru Romtelecom automatizat .

      In toate cele trei localitati apartinatoare comunei Calarasi au alimentare cu apa centralizata urmand realizarea canalizarii in cele 3 localitati ale comunei .

     Drumul judetean DJ161B , modernizat , constituie artera principala a satului Bogata (1,9 km) si traverseaza pe latura de est resedinta Calarasi pe o lungime de 1,4 km . Reteaua stradala din cadrul localitatilor componente ale comunei Calarasi insumeaza suprafata de 25,20 ha . Ulitele sunt pietruite si se prezinta intr-o stare buna.

INFRASTRUCTURA ACCES INTERNET

Pagina de internet este asigurata prin Romtelecom:

_ dlink

_ Vodafone Office Connect 0ABB

  Strategia de dezvoltare a comunitatii este in curs de realizare .

  Primaria comunei Calarasi face parte din : Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj , Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului si Asocierea cu Mun. Turda in vederea realizarii „ Centrului de Ecarisaj „ pentru animale fara stapani.

    Nu suntem infratiti cu alte comunitati din lume .

AGRICULTURA

    Situatia terenurilor pe categorii de folosinta al comunei Calarasi , se prezinta dupa cum urmeaza :

 • Suprafata arabila ……….2087 ha
 • Pomicultura ……..22 ha
 • Viticultura ……….8 ha
 • Suprafata pasune…….817 ha

     In sectorul cresterii animalelor in comuna Calarasi , avem : Bovine …..478 cap. , Ovine …. 3700 cap. , Capre ….870 cap., Pasari…. 6700 cap.,

     In localitatea Bogata functioneaza o ferma de cresterea bovinelor avand un efectiv de 52 capete .

CULTURA SI TRADITIE

In comuna Calarasi functioneaza Biblioteca comunala si doua camine culturale .

TURISM

Comuna CĂLĂRAŞI  nu dispune de un fond turistic natural atractiv care să poată fi pus în valoare prin activităţi specifice turismului propriu zis .

CAPACITATEA DE ABSORBTIE A FONDURILOR

Nu avem proiecte finalizate sau in curs de implementare prin Fonduri guvernamentale /Fonduri europene .

© Cpyright 2019. Primaria Comunei Calarasi, jud. Cluj. Toate drepturile rezervate.