PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primăria Comunei Călărași cu sediul în localitatea Călărași, str.Principală nr.316, jud. Cluj, Cod Fiscal 3787876, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestei pagini de internet.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Primăriei Comunei Călărași, având următoarele date de contact: secretar2006@yahoo.com

Date cu caracter personal”  înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

 1. Colectarea și procesarea datelor

Atunci cănd vizitați website-ul nostru, serverul nostru va stoca temporar fiecare acces, într-un fișier jurnal.

Urmatoarele date sunt colectate și stocate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate, dupa care opereaza ștergerea automată:  adresa IP a computerului solicitant; datele de detectare ale browserului și sistemul de operare utilizat; website-ul de pe care a fost inițiat accesul.

Scopul procesării acestor date este acela de a permite utilizarea website-ului nostru.

    2. Utilizarea datelor tale cu caracter personal

Vom utiliza datele tale cu caracter personal pentru procesarea solicitărilor pe care le-ai efectuat. Transferurile de date cu caracter  personal către autorități publice, organisme publice ale statului, vor fi efectuate în limitele impuse de legislația națională obligatorie .

Un transfer de date cu caracter personal în alte scopuri nu va avea loc, decât în cazul în care ne-ai transmis anterior consimțământul tău expres privind utilizarea acestora.

 1. Scopurile prelucrării

Prelucrăm datele personale  pentru ați furniza produsele și serviciile noastre sau pentru a te  identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare; în scop de marketing direct și publicitate pentru serviciile  noastre; pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor pe care ți le oferim; în înteres legitim pentru a ne promova serviciile și evenimentele organizate;  în scopul evaluării gradului tău de satisfacție cu privire la serviciile noastre.

      4. Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor personale se întemeiază  întotdeauna pe solicitarea ta,  pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim ori un interes public major sau, dupa caz, pe consimțămantul tău dacă ți-ai manifestat aceasta opțiune.

În măsura în care ti-ai exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare, ai dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment.

 1. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și în conformitate cu cerințele legale.

      6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Primăria Comunei Călărași poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către persoane împuternicite care prelucrează datele tale cu caracter personal pe seama noastra, ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet; pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către noi cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării tale la diverse concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către noi;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către noi împreună cu diverși parteneri contractuali;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

       7. Transferul datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, consultanți externi sau împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli obligatorii etc).

 1. Măsuri de securitate a datelor

Primăria Comunei Călărași va aplica în utilizarea datelor tale cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

      9. Cookie-urile

Acest website utilizează cookie-uri.

Cookie-urile sunt fișiere mici de text stocate pe computer și de browser. Prin setarea cookie-urilor, serverul nostru web poate recunoaste browserul tău, setarile tale individuale pe paginile noastre web și, dacă este necesar, părți ale datelor de înregistrare în forma criptată, facilitând astfel utilizarea paginilor noastre și activând conectarea automata.

Orice utilizator își poate configura browserul să respingă fișierele cookie.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni  sau pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau www.youronlinechoices.com/ro.

 1. Drepturile tale

Dreptul la informare, poți solicita informații privind activitătile de prelucrare a datelor tale  personale;
Dreptul la rectificare, poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării, poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție, poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul  nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor,  poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere,  poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului,  în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poti retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate,  poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

 1. Detalii de contact:

Îți poți exercita drepturile, individual sau prin transmiterea  unei solicitări la sediul nostru din localitatea Călărași, str. Principală nr.361, jud. Cluj, sau prin E-mail, la: secretar2006@yahoo.com.

De asemenea, ne poți suna oricând și cere mai multe detalii la numerele de telefon: 0264/356086.

 

 

© Cpyright 2019. Primaria Comunei Calarasi, jud. Cluj. Toate drepturile rezervate.