ANUNTURI / EVENIMENT

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Cluj

Documentatia mai sus mentionată a fost încărcată pentru 30 de zile,în vederea dezbaterii, pe site-ul Asociatiei Intercomunitare Eco-Metropolitan Cluj la adresa : http://www.ecometropolitancluj.ro la sectiunea Documente/Hotarari, adresă la care poate fi vizualizată documentatia respectivă.

COMUNICATE

Convocatoare – Arhiva 2018

Convocator sedinta de indata- 24.12.2018 Convocator sedinta ordinara-13.12.2018 Convocarea sedintei ordinare- 08.11.2018 Convocarea sedintei ordinare  -11.10.201  Convocarea sedintei ordinare 13.09.2018 Convocare sedinta ordinara- 09.08.2018 Convocarea sedintei ordinare din 06.07.2018 Convocarea sedintei ordinare-05.04.2018

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Legislatie

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE LEGEA NR. 393/2004 PRIVIND STATUTUL ALEȘILOR LOCALI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE O. G . NR. 35/2002 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIILOR LOCALE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE LEGEA NR. 188 /1999 PRIVIND STATUTUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI, […]

© Cpyright 2019. Primaria Comunei Calarasi, jud. Cluj. Toate drepturile rezervate.