Atributii

  ATRIBUTIILE SECRETARULUI Avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului și contrasemnează, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local, hotărârile pe care le consideră legale; Asigură întocmirea dosarelor de...