Com. Calarași, Loc. Calarași, Nr. 316 Jud. Cluj | Program: Luni - Joi 8:00 - 15:00 Vineri 8:00 - 13:00 | secretariat@primariacalarasi-cluj.ro |

Secretar Author

ORGANIGRAMA ȘI STATUL DE FUNCȚII, AN 2020

03/02/2020

Read More

Datoria publică la 31.12.2019

03/02/2020

Read More

proces-verbal de sedinta din 10.01.2020

31/01/2020

Read More

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, an 2019

14/01/2020

Read More

Hotărâri consiliu local Călărași, an 2019

07/01/2020

Read More

Proiecte de hotărâri Consiliu Local Călărași, an 2018

14/01/2019

Read More

Hotărâri Consiliu Local Călărași, an 2018

14/01/2019

Read More

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local, an 2018

14/01/2019

Read More

HCL avizare/autorizare agenți economici din raza UAT Călărași

12/03/2018

Read More

Hotărâre aprobare statut comuna Călărași, jud. Cluj

23/01/2018

Read More